Участие в региональном конкурсе музейных уроков.

Açik ders konkursun «Gagauziyanin 26-ci yildönümü» pay alannarini hem enseyicilerini kutlamak meropriyatiyasi
 

Büük ayın 22-dä geçti Açık ders konkursun pay alannarını hem enseyicilerini kutlamak meropriyatiyası. Ödüllemäk ţeremoniyada pay aldı Gagauz Yeri Genel Üüretmäk Müdürlüün Başı da – Natalya KRİSTEVA.

Kıran ayında Gagauz Yeri Genel Üüretmäk Müdürlüü geçirdi Regional Açık ders konkursunu, angısı adalıydı bizim Vatanımıza, Gagauziyanın 26-ci yıl dönümünä. Bu gözäl konkursa katıldı 10 okul Komrat, Çadır hem Valkaneş dolayından.

Kıran ayın 3-dän – kıran ayın 11-dän bu okullarda geçti açık meropriyatiyalar, angıları terbiettilär uşaklarda sevgi kendi Ana dilinä, küüyünä, topraana, Halkına. Meraklandırdılar gagauzların tradiţiyalarınnan, terbiettilär saygı gӧstermää vatandaşlarına, tanımaa hem saymaa gagauzların adetlerini.

Üüsek uurda bilgi göstermäk için Gagauz Yeri Genel Üüretmäk Müdürlüü ödülledi 6 okul:

— KAZAYAK KÜÜYÜN LİŢEYİ

— KOMRAT GIMNAZIYASI S. DEMIREL ADINA

— KİRSOVO KÜÜYÜN GIMNAZIYASI M. TANASOGLO ADINA

— ÇEŞMÄKÜÜYÜN LİŢEYİ

— KİRİET KÜÜYÜN GIMNAZIYASI D. TANASOGLO ADINA

— HAYDAR KÜÜYÜN GIMNAZIYASI F. ANGELI ADINA.