Опять выпускной!

Праздник успеха, радости и надежды! В добрый путь, ребята! Мы верим в вас —

ВЫ ЛУЧШИЕ!
Kutluca olasınız! Yortumuz gözäl geçti! Yaşamanız BAŞARILI olsun! YARADICILIK YOLUNUZ ilerlesin! GAGAUZIYAYI ILERLEDÄSINIZ!