Сценарий мероприятия посвященного Дню рождения Гагаузии

Дата проведения:  22.12.2016 год

Место проведения: гимназия им Ф.А.Ангели

Фанфары

Вед. -Zaman hayır olsun, saygılı dostlar!

Вед.-Zamannȇrsınız paalı musafirlär!

Вед.-Hoş geldiniz yortumuza!

Гимн.

Вед.-Büün biz kutlȇrız bızım küçücük, ama pek sevgili vatanımızı – Gagauziyayı!

Вед.-Kutluca olsun Gagauzıya!

Вед.-Kutluca olsun sevgili Ana tarafımız!

***

Вед.-Benim tarafım

Güllü korafım

Öperım seni

Geçmäz sevgimi

 

Вед.- Dünnäysin kämil

Cana pek ilin

Sendä solumaa

İilää sarmaşmaa.

***

Вед.- Burada benim köküm

Uşaklıım hem dä küüyüm

Lunganın boycaazında

Bucaanın cancaazında

 

Вед.-Büün geçırecez bizim festivalimızı «Yıldızcık»!

Вед.-Ko yıldızlar şılasın, artistlär çalışsın, muzıka oynasın!

Вед.-Yortumuz adanmış Gagauzıyanın duuma gününä!

Вед.-Gagauz halkımız  halklar arasında bir küçücük yıldızçik angısı şılȇȇr hem aydınnadȇr düünnäyi meraklı adetlerinnän, şen oyunnarınnan, gözäl hem uygun dilinnän.

Вед.-Büünkü yortuda biz tanışaceez gagauz halkın kimi adetlerinnän.

Вед.-Buyurun da sesläyin!

Вед.-Sevinin hem şennenin!

Вед.-Kaarşılayın uşakları 5 klastan ________________________________________________________________

 

Вед.-Ana dilim – dedilerin kanı

Bütün ecelimnän severim seni

Şennık tä, keder dä var sendä

Bülbül öter ana Bucakta.

 

Вед.-Vereriz söz _______________________________________________________                                                    ki o kazandı yılk eri şiir konkursunda.

Вед.-Buyur ederız sțenaya üürenicileri 6 klastan, onnar göstereceklär adetleri angıları geçerlär Gagauziyada Kolada yortusunda: kolada türküleri.

Вед.-Yortumuzu ilerleder bir incä sesçääz, bizim festivalin en küçük payalanı __________________________________________________________.

Вед.-Kaarşılȇȇrız üürenicileri 7 klastan angıları hazırladılar hem tanıştıraceklar bizi adetlärlän angıları geçerlär Gagauzıyada Eni yıl yortusunnan baalı: rakı, suvraki.

Вед.-Ne gözäl ana taraf

doz-dolay – eşil koraf

deniler ona Bucak

gel da siiret, gel da bak!

 

Вед.-Sürülär derä boyu

Akışȇr koyu-koyu

Onnarı güder çoban –

Yalabık girgin bir can!

 

Вед.-Sțenaya teklif üürenicileri 8 klastan. Kaarşılayın! Bizä göstürelecek adetlär, angıları baalı uşaan duumasınnan.

 

Вед.-Ana dilim, senin için

çok var nıcä yazmaa

Ama paalı ana dılım

isterim büün çalmaa.

 

Вед.-Teklif ederiz sțenaya horumuzu, türkü __________________________________.

 

Вед.-Sän naazlıcaysın, yalpacık,

Nıcä eni gelin.

Gagauzlarlan barabar

Yaşa, ana dılım.

Вед.-Üürenicilär 9 klastan göstereceklär bizä düün adetlerini.

Вед.-Evı, soyu, dini, dilimizi

biz korumazsak, kimiz ozaman?

Ha sayalım insan kendimizi

Koruyalım da olmaylım pişman.

Вед.-Koruyun dilimizi!

Вед.-Koruyun adetlerimizi!

Вед.-Koruyun halkımızı!

Вед.-Koruyun ana tarafımızı!

Вед.-Kutluca olsun Gagauziya!