Реализация проекта «РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ПУ ГИМНАЗИИ им Ф. Ангели с. Гайдар

Реализация проекта «РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ПУ ГИМНАЗИИ им Ф. Ангели с. Гайдар
Проект реализован! Работы сданы!
Şükür deeriz, ki umutlarımız tamannandı!
Sevineriz, ani çözüldü zorluklar hem dolaşık keleplär!
Saa olsunnar öndercilär hem ustalar!
Saa olsun hepsi katılannar!
Выражаем искреннюю признательность Народному Собранию АТО Гагаузии и депутатскому корпусу, Исполнительному Комитету АТО ГАГАУЗИИ, Главное Управление Образования Гагаузии , в лице Начальника ГУО АТО ГАГАУЗИИ Кристевой Н. Н. за поддержку, выделение финансовых средств и решение важного вопроса обеспечения санитарно-гигиенических требований, материально-технического оснащения, возможности реализации актуального инфраструктуррого проекта — РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ПУ ГИМНАЗИИ ИМ ФЁДОРА АНГЕЛИ С ГАЙДАР!!!!
Особые слова признательности выражаем ПОДРЯДЧИКУ — строительной компании «SUB TERRA», и её руководителю Наталье Процюк.
Работы были организованы и проведены своевременно и качественно.
БЛАГОДАРИМ!
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
II SAATLAN! II BAŞARILAR!
 

09.04.2024. Gimnaziyadakı Genel diktant

Büün, 09.04.2024, gimnaziyamızda geçti okul uurunda gagauz dilindä Genel Diktant.
Pay alannar: üürenicilär 5 — 9 klaslardan.
Helal! Bravo katılannara! Üüsek uurda gösterdilär kendi becermeklerini yazmakta.
Ii duyêrlar gagauz dilin ötmesini! Dooru belli ederlär garmoniyayı, esaba alêrlar uzun vokalları hem ikili konsonnarı.
I er —
Dragni Maksim, Yalanjı Ana,
Stoyanova Lena, Çebotar Lena, Gergelecı Olga
Çekir Marina, Gergeleci Maşa, Bozacı Karina
II er
Topal Nasti, Kapsamun Nasti
III er
Uzun Nasti

09.04.2024. Gimnaziyadakı Genel diktant

Pay alannar:

5 klas- Dragni Maksim, Yalanjı Ana, Topal Nasti, Uzun Nasti

7 klas- Stoyanova Lena, Çebotar Lena, Gergelecı Olga, Kapsamun Nasti

8 klas — Çekir Marina

9 klas — Bozacı Karina, Gergeleci Maşa.

 

TEKLİF!!!!

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АТО ГАГАУЗИИ

ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ИМ ФЁДОРА АНГЕЛИ С. ГАЙДАР 

Saygılı dostlar, analar-bobalar, haydarlılar!

Teklif ederiz Canabinizlerinizi bir meraklı toplantıya:

Sözleşmäk saadı

“ATILMA DİLİNDÄN HALKIM”,

angısı geçecek çiçek ayın 26, 14.00

Todur Angeli adına Haydar gimnaziyasında,

 orada açıklanacek te bu soruşlar

Ana dili — halkın diri canı
Halk dilsiz olmaz
Dil – halkın istoriyası
Gagauz dilin kullanması
dün / büün /yaarın
Gagauz dilin koruması
 

 

BUYURUN! BEKLEERİZ!

Sevinecez! Görüşürüz!

Gimnaziyanın administraţıyası

Region akţıyasına katılmak. Onlayn testlemäk. Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri

  Onlayn testlemeyä katıldı 160 üürenici, 3-9 klastan Kutlamak sözü Saygılı üürenicilär hem üüredicilär! Zaman hayır olsun! Selämneerim hepsinizi! Büün bir meraklı buluşmak. Bölä barabar, birliktä yoktur çalıştıık. Ama büünkü gündä İT (internet) verer kolaylık çözmää kimi soruşları onlayn formada. Şükür Allaha varız hem zamandaş vakıdına görä ilerleriz! Saygılı dostlar! Bileriz, ani bu ay bizim aydınnadıcının Mihail Çakirin duuma günü  — çiçek ayın 27 – dä. Bu günnän barabar gagauzlar tutȇr Ana Dilimizin yortusunu. Gagauziyada, bu yortuya  adanmış, türlü meraklı olaylar geçer. Bunnan biz göstereriz halkın ruh zenginniinä büük saygımızı: halkımızın istoriyasına, kulturasına hem adetlerimizä. Bu paalılıkları asirdän asirä  korumuşlar, geçirmişlär hem etiştirmişlär bizä bizim dedelerimiz. Gagauzların eceli, onnarın geçmesi hem erleşmesi Bucaa kolay diilmiş. Ama mutluyuz, ki  büün gagauzların var kendi topraa, evi, bayraa, şannı adı hem gözäl Vatanı! Dedelerimizin hem gelän evlat boyların önündä bizim büük borcumuz var: lääzım koruyalım istoriyamızı hem adetlerimizi, zenginnedelim topraamızı, ilerledelim kulturamızı hem şıralı, derin maanalı, keskin ötän gagauz dilimizi. Kullanalım onu! Gagauz dilindä götürülän predmetimiz tä “Gagauz halkının istoriyası, kulturası hem adetleri” bu işä yardımcı olȇr. Bu predmetin üürenmesindä öz neetlär bunnardır:
  • kendi gagauzluunu duymaa;
  • anayı-bobayı, Vatanı, ana dilini saymaa, hatırlamaa;
  • gagauz halkın istoriyasından, kulturasından hem adetlerindän ilk bilgileri kabletmää;
  • kimi halk adetlerin hem sıraların özelliklerini annamaa, bilmää da onnarı yaşamakta kullanmaa;
Biz büün seftä pay alȇrız  bölä onlayn testin yazılmasında. Gagauziyanın Genel Üüretmäk Bakannıı M.V. Maruneviç adına Bilim Aaraştırma merkezinnän barabar kararladılar geçirmää bu onlayn testi. Davamız bizim bölä: denemää bilgilerinizi gagauz halkın istoriyasından, kulturasından hem adetlerindän, kimi sayfaları açıklamaa. Şindi sizin önünüzdä açılacek slayd QR kodlarlan. Ayırın kendi klasınıza görä QR kodu da skan yaptıkça lääzım çıksın sizin klasınıza görä test. Girdiynän en ilkin yazdırȇrsınız adınızı, soyadınızı gagauz dilindä, sora ayırersınız sizin liţeyin yada gimnaziyanın adını verili sıradan, ötää dooru çekedersiniz cuvap etmää testin soruşlarına. Kuşku okuyun soruşları, olun açık göz, alatlamayın. Herbir soruşa var birkaç variant cuvap. Ayırın uyan cuvabı, da nışannayın onu. Biz bileriz, ani siz becerikliysiniz hem talantlıysınız da kolay yapabileceeniz  bu işi. Testi başardıynan, unutmayın basmaa nışana YOLLAMAA. Biz bekleeriz sizin cuvaplarınızı! İi başarılar sizä!  

Gagauz dilinä adanmış dekadanın hem çok dil ortam dekadanın çeketmesi

Сегодня, 1 апреля, наша гимназия собралась вместе на удивительной линейке, посвященной плану декады гагаузского языка и мультилингвальному образованию! На мероприятии выступила представитель школьного самоуправления, которая поделилась с нами интересными и важными деталями этого увлекательного мероприятия.
Наши ученики на протяжении всего апреля продемонстрируют свою любовь и уважение к гагаузскому языку через разнообразные мероприятия, мастер-классы и творческие проекты.
Мы гордимся нашими талантливыми учениками и благодарим школьное самоуправление за отличную организацию общешкольной линейки! 🎉 Декада гагаузского языка станет настоящим праздником нашей гимназии, наполненным знаниями, творчеством и взаимопониманием. 💬 #ДекадаГагаузскогоЯзыка #ШкольнаяЛинейка #ГимназияИмениФёдораАнгели
 
Сегодня, 1 апреля, в гимназии имени Фёдора Ангели мы отмечаем ежегодный День самоуправления — день, когда наши ученики берут на себя роль учителей! 🍎 Это особый день, когда школьные роли меняются, а уроки наполняются новыми эмоциями и опытом.
(больше…)
1 2 3 4 5 54