ПРЕПОДОВАНИЕ ГАГАУЗКОГО ЯЗЫКА

5 klas kalendar plannarı   (N. Baboglu `Vani Çilingir 5 klas)

Üüretim birimiSub kompetenţiyalarÜüretim biriminӓ girӓn temalarsaatlar
Tema. 1. Şkola neyӓ üüreder? TekrarTema. 2. Gagauziya – ana tarafım.Dil hem sözTema. 3. Kiyat hem bilgi. Sintaksis. Cümlӓ.Tema. 4 Adam hem onun söz kulturası. Söz kulturasıTema. 5. Zanaat adamın yaşamasında.Fonetıka hem orfografıya. 

 

Tema.6. Küü hem onun anılmış görümnü erleri.  Söz stilleri.

 

 

Tema. 7. Kasaba hem onun anılmış görümnü erleri. Leksika.

 

 

 

Tema. 8. Saalak hem sport. Laf kuruluşu.

 

 

 

 

 

Tema. 9 Dostluk hem dostlar adamın yaşamasında. Morfologiya. Soz payları.

 

Tema. 10. Adam hem  aylӓ. Adlık.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema. 11. Adam hem natura. Nışannık.

 

 

 

 1. Farklı komunikativ situaţıyalarda sözlü informaţiyayı kabul etmӓk

Bilgilӓr hem becermeklӓr

 • İnformaţıyanın öz fikirini identifikaţıyalamaa
 • Sözlü tekstlerdӓ dialog, annatma yazdırma elementlerini tanımak hem ayırmak
 • Konteksttӓ eni leksikanın maanasını annamak hem açıklamak
 • Aazdan sözdӓ leksika hem gramatika yannışlıklarını duymak

Yaşamak paalılıkları

Aktiv seslemeyi uygun yapmak, komunikativ prinţiplerini kullanmak, informaţıyanın kabul edilmesindӓ meraklandıını göstermӓk

 1. Monolog hem dialog situaţiyalarında aazdan sözdӓ gagauz dilini uygun hem adekvat kullanmaa
 • Aazdan sözdӓ ideyaları açık hem dooru sincirlemӓk
 • Farklı lafetmӓk situaţiyalarına görӓ uygun leksikayı seçmӓk
 • Cümleleri gramatikayca dooru kurmak, gagauz dili gramatik normalarını esaba almak
 1. Literatura tekstlerinin analiz gerçekleştirilmesindӓtematika, stilistika kolaylıklarını kullanmak
 • Okunmaş tekstin öz fikirini identifikaţıyalamak
 • Tekstlerdӓ eni lafları, deyimneri tanımak, açıklamak
 • Literatura tekstlerin temalarını, baş ideyalarını belli etmӓk, başka tekstlerin temalarınnan, baş ideyalarınnan yaraştırmak.
 • İki personajı yaraştırıp, harakteristika yapmak
 • Gramatik kategoriyalarının dooru kullanmasını duymak
 • Tekstlӓn iş: eni metodları,strategiyaları kullanmak
 • Kendibaşına okumayı ilerletmӓk, yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamak
 1. Yazmak becermeklerinin kazanılmasında gagauz dili normalarını uygun hem adekvat kullanmak
 • Verili temaya görӓ kısa annatma kurmak
 • Tekstlerdӓ sinonimneri, antonimneri kullanmak, leksikayı zenginnetmӓk
 • Cümleleri, frazaları dooru kurmak, orfografiya, punktuaţıya normalarını dooru kullanmak
 • Türlü temalara görӓ takrir havezlӓn kurmak, kendi bakışını açıklamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar.

 1. Gagauz dili. Dil hem söz. Sözün teması. Sözün situaţıyası.
 2. Dialog hem monolog sözü.
 3. Gagauz dilin fonetikası hem grafikası.
 4. Tekst için. Tekstin payları, abzaţ Tekstlerdӓ baalantılar.
 5. Kontrol işi/yaratma

 

 

 1. Sadӓ cümlӓ. Annatma, soruş, izin cümlelӓ
 2. Cümnenin baş payları.
 3. Sadӓ hem katlı cümlelӓ

 

 

 1. Tekstin düzülmesi, teması, öz fikiri.
 2. Tekstin çeşitleri. Annatma tekstleri. Yazdırma hem fikirlemӓ
 3. Kontrol işi/diktant.

 

 

 1. Seslӓr. Vokal. Hem konson sesleri.
 2. Vokal garmoniyası. Konson garmoniyası.
 3. Konson dönmeleri. Vokal dönmeleri. Gagauz dilin alfabeti.
 4. İkili konsonnar. V konsonun dooru yazılması.
 5. H konsonun dooru yazılması. Y konsonun dooru yazılması.
 6. Kontrol işi./takrir/
 7. Kısım. Urgu. Lafların sıradan sıraya geçmesi.
 8. Fonetika analizi.
 9. Kontrol işi /diktant/

 

Söz stilleri.

 1. Artistik stili. Bilgilik stili.
 2. Publiţistik stili. Ofiţıal-izmetçilik stili.
 3. Tekstlerin artistik kolaylıkları.
 4. Kontrol işi /takrir.
 5. Tekstin planı.
 6. Tekstlerin kurulması. Tekstӓ
 7. Kontrol işi /diktant.

Leksika.

 1. Gagauz dilinin leksikası.
 2. Lafların maanaları. Bir maanalı, çok maanalı laflar.
 3. Sinonimnӓ Omonimnӓr.
 4. Antonimnӓ
 5. Arhaizmalar.
 6. Professional laflar.
 7. Kontrol işi/diktant

Laf kuruluşu.

 1. Lafların morfemaları: kök, temel, afiks.
 2. Laf düzӓn afikslӓ
 3. Laf diiştirӓn afikslӓ
 4. Lafkuruluşu analizi.
 5. Gagauz dilinin orfografiya prinţ Afikslerin dooru yazılması.
 6. Afikslerdӓ “L” konsonun “N” konsona geçmesi. Alınma lafların dooru yazılması.
 7. Kontrol işi / yaratma.

 

 

Morfologiya.

 1. Söz payları. Test.

 

 

 

 1. Adlık. Kendilii hem adetçӓ adlıklar. Cannı hem cansız.
 2. Adlıkların kurulması.
 3. Adlıkların hallanması.
 4. Kontrol işi/takrir.
 5. Hallanmak tipleri.
 6. 1 –ci tip
 7. 2- ci tip.
 8. 3 – cü tip.
 9. Adlıkların saabilik forması.
 10. Yabancı adlıkların hallanması.
 11. Adlıkların çokluk sayısında hallanması.
 12. Adlıkların dooru yazılması.
 13. Adlıkların morfologiya analizi.
 14. Kontrol işi / diktant.

 

 1. Nışannık.
 2. Nışanıın yaraştırmak uurları.
 3. Nışannıkların kurulması, dooru yazılması,
 4. Nışannıkların hallanması.
 5. Nışannıkların morfologiya analizi.
 6. Nicӓ yazmaa yaratma?
 7. Nicӓ yazmaa takrir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111111111 

 

1

1

1

1

 

 

1

1

1

 

1

1

 

1

1

1

1

 

 

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Üüretim birimiSpeţifika kompetenţiyalarıÜüretim biriminӓ girӓn temalarsaatlarKalendaristik zamanı
                         5 klas LİTERATURA.
Tema. 1. Aazdan halk yaratmaları. Folklor.Tema. 2. Yazılı literatura. Proza. Şiirlӓr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema.3. Söz ilerletmesi. Türlü temalara yaratmalar

 1. Farklı komunikativ situaţıyalarda sözlü informaţiyayı kabul etmӓk

Bilgilӓr hem becermeklӓr

 • İnformaţıyanın öz fikirini identifikaţıyalamaa
 • Sözlü tekstlerdӓ dialog, annatma yazdırma elementlerini tanımak hem ayırmak
 • Konteksttӓ eni leksikanın maanasını annamak hem açıklamak
 • Aazdan sözdӓ leksika hem gramatika yannışlıklarını duymak

Yaşamak paalılıkları

Aktiv seslemeyi uygun yapmak, komunikativ prinţiplerini kullanmak, informaţıyanın kabul edilmesindӓ meraklandıını göstermӓk

Literatura tekstlerinin analiz gerçekleştirilmesindӓtematika, stilistika kolaylıklarını kullanmak

 • Okunmaş tekstin öz fikirini identifikaţıyalamak
 • Tekstlerdӓ eni lafları, deyimneri tanımak, açıklamak
 • Literatura tekstlerin temalarını, baş ideyalarını belli etmӓk, başka tekstlerin temalarınnan, baş ideyalarınnan yaraştırmak.
 • İki personajı yaraştırıp, harakteristika yapmak
 • Gramatik kategoriyalarının dooru kullanmasını duymak
 • Tekstlӓn iş: eni metodları,strategiyaları kullanmak
 • Kendibaşına okumayı ilerletmӓk, yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamak

 

 1. Halk masalları.

“Dӓdunun hem babunun evi”

“Cücӓ Todur”

“Kardaşlar”

 1. Miflӓr.
 2. Halk türküleri.

Adet hem şaka türküleri.

Bitki zamandakı halk türküleri

 1. Söleyişlӓr. Bilmeycelӓr.
 2. Autorlu masal.
 3. Kontrol işi/test

 

 1. Tanasoglu. Biografiyası. “Bucak, Bucak”
 2. Tanasoglu. Şiirleri.
 3. Kara Çoban. Annatmaları. “Otuz ley”. “Nışannar”. Şiirleri: “Panayırdan”
 4. Baboglu. Annatmalar: “Vani Çilingir”. “Çiçeklik başçası”. Şiirleri: “Ana dilimiz”, “Anam”, “Lunga- Lunga derecik”
 5. Gaydarcı. “İki ol”. “Ana tarafım”
 6. Kontrol işi/yaratma
 7. Kuroglu. “Kemençeci”
 8. Vasilioglu. Annatmaları. Şiirleri.
 9. Kösӓ. Şiirleri. Annatmalar.
 10. Kontrol işi / yaratma
 11. Bulgar. Şiirleri.
 12. Çebotar. Şiirleri.
 13. M Kuyumcu. “Yardıncı”, “Kendi ekmӓӓnnӓn”
 14. Zanet. Şiirleri.
 15. Marinoglu. Şiirleri.
 16. Filioglu. Şiirleri.
 17. Kontrol işi / yaratma.

Çevirilmӓ literatura.

 1. Vangeli, K Dragomir. Annatmalar.
 2. Georgiu. Yahya Akengin.
 3. Klastan dışarı okumaklara deyni literatura
1111111111

 

1

1

 

 

1

1

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

1

1

1

6 klas    (Söz teoriyası 6 klas)

Üüretim birimiSpeţifika kompetenţiyalarıÜüretim biriminӓ girӓn temalarsaatlarKalendaristik zamanı
6 klas Gagauz dili
Tema 1. Ana tarafım.Üürenmişi tekrerlemak. Dil teoriyası.Tema 2. Gagauzlar. Dil teoriyası.Tema 3. Bucakta. Natura.  Dil teoriyası. 

Tema 4. Etika hem etiket. Söz teoriyası.

 

 

 

 

 

 

Tema 5. Bilgi – şafktır insana. Dil teoriyası.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 6. Dostluk. Söz teoriyası. Dil teoriyası.

 

 

 

 

 

Tema 7. Saalık hem sport. Söz teoriyası. Dil teoriyası.

 

 

 

 

Tema 8. Ariflik sızıntısı. Dil teoriyası.

 1. Farklı komunikativ situaţıyalarda sözlü informaţiyayı kabul etmӓk

Bilgilӓr hem becermeklӓr

 • İnformaţıyanın öz fikirini identifikaţıyalamaa
 • Sözlü tekstlerdӓ dialog, annatma yazdırma elementlerini tanımak hem ayırmak
 • Konteksttӓ eni leksikanın maanasını annamak hem açıklamak
 • Aazdan sözdӓ leksika hem gramatika yannışlıklarını duymak

Yaşamak paalılıkları

Aktiv seslemeyi uygun yapmak, komunikativ prinţiplerini kullanmak, informaţıyanın kabul edilmesindӓ meraklandıını göstermӓk

 1. Monolog hem dialog situaţiyalarında aazdan sözdӓ gagauz dilini uygun hem adekvat kullanmaa
 • Aazdan sözdӓ ideyaları açık hem dooru sincirlemӓk
 • Farklı lafetmӓk situaţiyalarına görӓ uygun leksikayı seçmӓk
 • Cümleleri gramatikayca dooru kurmak, gagauz dili gramatik normalarını esaba almak
 1. Literatura tekstlerinin analiz gerçekleştirilmesindӓtematika, stilistika kolaylıklarını kullanmak
 • Okunmaş tekstin öz fikirini identifikaţıyalamak
 • Tekstlerdӓ eni lafları, deyimneri tanımak, açıklamak
 • Literatura tekstlerin temalarını, baş ideyalarını belli etmӓk, başka tekstlerin temalarınnan, baş ideyalarınnan yaraştırmak.
 • İki personajı yaraştırıp, harakteristika yapmak
 • Gramatik kategoriyalarının dooru kullanmasını duymak
 • Tekstlӓn iş: eni metodları,strategiyaları kullanmak
 • Kendibaşına okumayı ilerletmӓk, yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamak
 1. Yazmak becermeklerinin kazanılmasında gagauz dili normalarını uygun hem adekvat kullanmak
 • Verili temaya görӓ kısa annatma kurmak
 • Tekstlerdӓ sinonimneri, antonimneri kullanmak, leksikayı zenginnetmӓk
 • Cümleleri, frazaları dooru kurmak, orfografiya, punktuaţıya normalarını dooru kullanmak

Türlü temalara görӓ takrir havezlӓn kurmak, kendi bakışını açıklamak.

 1. Söz çeşitleri.
 2. Monolog hem dialog.
 3. Baalantılı söz.

 

 

 1. Sadӓ cümlelӓ
 2. Birsoy paylı cümlelӓ
 3. Durguçluk nışannarı birsoy paylı cümlelerdӓ.
 4. Bütünneştirici laflar.
 5. Danışmak.
 6. Sadӓ cümleyӓ
 7. Sadӓ hem katlı cümlelӓ
 8. Kontrol işi/diktant

 

 

 1. Adlıklar hem nışannıklar.
 2. Sayılıklar nicӓ söz payı.
 3. Sayılıkların kuruluşça bölünmesi.
 4. Kontrol işi/takrir.

 

 

 1. Tekstin teması hem öz fikiri.
 2. Söz stilleri
 3. Söz tipleri
 4. Yazdırmalı tekstlӓ
 5. Tekstin planı.
 6. Yazdırmalı tekstlerin kullanılması.
 7. Kontrol işi/diktant

 

 

 

 1. Üz aderlikleri.
 2. Üz aderliklerin hallanması.
 3. Hatırlık aderlikleri. Hatırlık aderliklerin hallanması.
 4. Gösterici aderliklӓ

Kontrol işi /takrir.

 1. Soruş hem ilişiklik aderlikleri.
 2. Soruş hem ilişiklik aderliklerin hallanması
 3. Bellisiz hem inkӓr aderlikleri.
 4. Aderliklerin morfologiya analizi.
 5. Aderliklerin dooru yazılması.
 6. Kontrol işi/diktant

 

 

 1. İşhallık. İşhallıkların düzülmesi.
 2. İşhallıkların gramatika formaları.
 3. İşhallıkların bölümneri.
 4. İşhallıkların özellikleri.

Kontrol işi /takrir.

 1. İşhallıkların dooru yazılması.
 2. İşhallıkların morfologiya analizi.
 3. İşhallıklar. Bütünneştirici urok.
 4. Kontrol işi./diktant.

 

 

 1. Baalantılı sözün ilerlemesi.

 

 

 1. Ardlaflar – yardımcı söz paylar.
 2. Ardlafların özellikleri.
 3. Ardlafların dooru yazılması.
 4. Bütünneştirici urok.

Kontrol işi /takrir.

 

 1. Baalaycılar.
 2. Baalaycıların dooru yazılması.
 3. Kontrol işi./ diktant.
 4. Laflar var, yok.
 5. Bütünneştirici urok.
 6. Yılın sonucunda testlemӓk

 

11111111111 

 

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

 

 

1

1

1

1

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Üüretim birimiSpeţifika kompetenţiyalarıÜüretim biriminӓ girӓn temalarsaatlarKalendaristik zamanı
6 klas Literatura
Tema. 1. Gagauz halk yaratmaları. Folklor.Tema. 2. Yazılı literatura. Proza. Şiirlӓr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema.3. Söz ilerletmesi. Çevirili literatura

 Farklı komunikativ situaţıyalarda sözlü informaţiyayı kabul etmӓkBilgilӓr hem becermeklӓr

 • İnformaţıyanın öz fikirini identifikaţıyalamaa
 • Sözlü tekstlerdӓ dialog, annatma yazdırma elementlerini tanımak hem ayırmak
 • Konteksttӓ eni leksikanın maanasını annamak hem açıklamak
 • Aazdan sözdӓ leksika hem gramatika yannışlıklarını duymak

Yaşamak paalılıkları

Aktiv seslemeyi uygun yapmak, komunikativ prinţiplerini kullanmak, informaţıyanın kabul edilmesindӓ meraklandıını göstermӓk

Literatura tekstlerinin analiz gerçekleştirilmesindӓtematika, stilistika kolaylıklarını kullanmak

 • Okunmaş tekstin öz fikirini identifikaţıyalamak
 • Tekstlerdӓ eni lafları, deyimneri tanımak, açıklamak
 • Literatura tekstlerin temalarını, baş ideyalarını belli etmӓk, başka tekstlerin temalarınnan, baş ideyalarınnan yaraştırmak.
 • İki personajı yaraştırıp, harakteristika yapmak
 • Gramatik kategoriyalarının dooru kullanmasını duymak
 • Tekstlӓn iş: eni metodları,strategiyaları kullanmak
 • Kendibaşına okumayı ilerletmӓk, yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamak

 

 • Masallar için informaţiya
 • Masallar “Delicӓ”, “Garga”
 • Gagauz dastannarından: “Köroglu”, Köroglu dastanı için, “Dengiboz”

 

 • Tanasoglu. Yaratmalar: “Kuşlar bey seçerlӓr”, Bucak kırları”, “Bostanda”, “Güzün”, şiir “Paalı Çadırım”
 • Tanasoglu. Annatma “Bozka”, şiirlӓr: “Anam “, “Ko adama”
 • Kara Çoban. Annatmalar: “Dua”, “Okulcu”, “Suratsız”, “Fanatik”, şiirlӓr: “Eni yıla karşı”, “Evelki adet”
 • Baboglu. Annatmalar: “Dӓdum”, “Sıırcık”, “Vani”, “Karımcalık”, “Dut imektӓ”. Şiirlӓr: “Altıncık bucak”, “Toprak”, “Sallangaç”, “Hay Moldova Vatanım”, “Gözӓl gül sana!”
 • Gaydarcı. Şiirlӓr: “Ana dilimӓ”, “Ay Bucaam, Bucaam!”
 • Kuroglu. Tema: Ana toprak. Duuma erlӓr. Şiirlӓr. “Toprak”, “Toprak kokusu”, “Ekin şafkı”, “Çöşmenin dӓ boyunda”, “Ana sıcaa”, “Olmasa bu gün…”, “Pipiruda türküsü”
 • Vasilioglu. Annatma “Buçak”. Şiirlӓr: “Küçük Bucak”, “Ana-boba”, “Sabaa”, “Gidӓn yaz”, “Eni yıllan”

Yaratma “Ana tarafım”

 • Kösӓ. Tema: Ana toprak. Duuma erlӓr. Şiirlӓr: “Selӓm sana topraam”, “Benim tarafım”, “Güllü korafım”, “Üreemin topraa”, “Ana dilim”
 • Bulgar. Annatmalar: “Sıkı Mirçu”, “Usta”, “Kardaşlar”, “Kim biler?”.
 • Çebotar. Fikralar: “Seslemiş bobasını”, “Bӓn taradım”, “Şaşmalı tavşam”, “Padişahın eşӓӓ”, “Nicӓ Nastradin üürenӓrmiş şkolada”
 • Kuyumcu . Annatmalar: “Romantikalı oyunnar”, “Boril hem Anna”, “Boril – canavar oolu”
 • Zanet. Tema: Ana toprak. Duuma erlӓr. Şiirlӓr: “Bucaam”, “Bucak kışı”, “Eski çöşmӓ”, “Ana dilim”, “Ana sözleri”, “Ayaz”

Yaratma “Ana – en sevgili kişi”

 • Mariniglu. Annatmalar: “İlkyaz zararı”, “İzin”, “Tabeet”, “Düş”, “Karezlik”, “Panayırda”, “Karayka”, “Pay etmektӓ”. Şiir-masal: “Kabaatsizlar”
 • Filioglu. Şiirlӓr: “Adamın kısmeti”, “İnsanın ustalıı”, “Baaşlȇȇrım”, “Üreemdӓn”, “Unudulma adeet”

ІІІ. Çevirili literatura

 • Çümbüşlü moldovan masalı: “Tındalӑ”
 • Eminescu. Şiirlӓr: “Uykulu kuşlar” , “O yıldızlar”, “Neçin Kodru sallanȇrsın”
 • Spiridon Vangeli Annatma “Kaltak”
 • Çehov. Annatmalar “Hameleon”, “Vanicik”
 • Turgenev. Annatma “Mumu”
 • Mayakovskiy. Şiirlӓr “Ne olmaa?”, “Neyӓ deerlӓr pek islӓӓ hem neyӓ dӓ prost”

ІV Klastan dışarı okumaklara deyni yaratmalar

 • Tanasoglu. Annatma “Kanikulda”
 • Kara Çoban Annatma “Alçak saçak altında”
 • Baboglu. Annatma toplumu “Bucak eceleri, şiir toplumu “Güz”
 • Kuroglu. “Kauş avaları”, “Dastan”
 • Vasilioglu. Şiir toplumu “Vatanım – Bucak”
 • Kösӓ “Kardaşlık”, “Topraan ürek düülmesi”
 • Bulgar. Annatma toplumu “Canavar yortuları”
 • Çebotar “Cana yakın”

 

1111111 

1

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

1

 

1

 

1

 

1

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

1

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

Üüretim birimiSpeţifika kompetenţiyalarıÜüretim biriminӓ girӓn temalarsaatlarKalendaristik zamanı
7 klas Dil hem söz teoriyası    (7 класс урок гагаузской литературы)
І. Bilgi hem ruh zenginnii.
 1. Farklı komunikativ situaţıyalarda sözlü informaţiyayı kabul etmӓk

Bilgilӓr hem becermeklӓr

 • İnformaţıyanın öz fikirini identifikaţıyalamaa
 • Sözlü tekstlerdӓ dialog, annatma yazdırma elementlerini tanımak hem ayırmak
 • Konteksttӓ eni leksikanın maanasını annamak hem açıklamak
 • Aazdan sözdӓ leksika hem gramatika yannışlıklarını duymak

Yaşamak paalılıkları

Aktiv seslemeyi uygun yapmak, komunikativ prinţiplerini kullanmak, informaţıyanın kabul edilmesindӓ meraklandıını göstermӓk

 1. Monolog hem dialog situaţiyalarında aazdan sözdӓ gagauz dilini uygun hem adekvat kullanmaa
 • Aazdan sözdӓ ideyaları açık hem dooru sincirlemӓk
 • Farklı lafetmӓk situaţiyalarına görӓ uygun leksikayı seçmӓk
 • Cümleleri gramatikayca dooru kurmak, gagauz dili gramatik normalarını esaba almak
 1. Literatura tekstlerinin analiz gerçekleştirilmesindӓtematika stilistika kolaylıklarını kullanmak
 • Okunmuş tekstin öz fikirini identifikaţıyalamak
 • Tekstlerdӓ eni lafları, deyimneri tanımak, açıklamak
 • Literatura tekstlerin temalarını, baş ideyalarını belli etmӓk, başka tekstlerin temalarınnan, baş ideyalarınnan yaraştırmak.
 • İki personajı yaraştırıp, harakteristika yapmak
 • Gramatik kategoriyalarının dooru kullanmasını duymak
 • Tekstlӓn iş: eni metodları,strategiyaları kullanmak
 • Kendibaşına okumayı ilerletmӓk, yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamak
 1. Yazmak becermeklerinin kazanılmasında gagauz dili normalarını uygun hem adekvat kullanmak
 • Verili temaya görӓ kısa annatma kurmak
 • Tekstlerdӓ sinonimneri, antonimneri kullanmak, leksikayı zenginnetmӓk
 • Cümleleri, frazaları dooru kurmak, orfografiya, punktuaţıya normalarını dooru kullanmak
 • Türlü temalara görӓ takrir havezlӓn kurmak, kendi bakışını açıklamak.

 

 

 • Baalantılı söz elementleri hem tipleri
 • Tekstlerin stilleri.
 • Mektup yazması hem onnarın tipleri.
 • Nicӓ düzmӓӓ yazdırmalı yaratma.
 • Takrir
11111
ІІ. Tabiatta (naturada)  meraklı oluşlar2.1. İşlik. İşliklerin temel forması, morfologiya nışannarı hem sintaksis funkţıyası.2.2. İşliklerin düzülmesi.2.3. Katlı işliklerin dooru yazılması2.4. İşliklerin infinitiv forması. İnfinitiv formasının cümledӓ kullanması.2.5. İşliklerin diişilmesi.2.6. İşliklerin inkӓrlik forması.2.7. İzin çalımında işliklerin diişilmesi.2.8. Yaratma11111111
ІІІ. Ev hayvannarı hem kuşları.
 • Oluşluk çalımı.
 • Şindiki zaman. Şindiki zamanda işliklerin diişilmesi, dooru yazılması.
 • Diktant
111
ІV. Zanaat adamın yaşamasında.4.1. Fikirlemӓ tekst.1
 1. Sport hem saalık.
 • Gelecek zaman. İşliklerin gelecek zamanında diişilmesi.
 • Mutlak gelecek zaman.
 • Diktant
111
VІ. Esaplık hem namuzluk.
 • Bellisiz gelecek zaman.
 • Geçmiş zaman. Mutlak geçmiş zaman hem bellisiz geçmiş zaman.
11
VІІ. Kultura
 • Geçmiş zaman: bitkisiz geçmiş zaman.
 • İşliklerin dooru yazılması
 • Diktant
111
VІІІ. Ömür — yaşamak
 • İşliklerin sankilik çalımında hem geçmiş zamannarda diişilmesi.
 • İşliklerin isteyişlik çalımında hem geçmiş zamannarda diişilmesi.
 • İşliklerin inkӓrlik forması.
111
ΙX. Bizim yollarımızХ. Biz hem tabiat.
 • Nasıl kullanılȇr baalantılı söz
 • Nicä lääzım yaratma yazmaa.
 • Aazdan hem yazılı söz.
 • Tekstlerin personajlarına harakteristika nasıl yapmaa.

10.1. İşliktän adlar, onnarın hallanması.

10.2. İştennik. Morfologiya nişannarı hem sintaksis funkţiyası.

10.3. İştennik lafçevirtmesi.

10.4. Haliştennik. Kurulması.

10.5. Haliştennik lafçevirtmesi.

10.6. Diktant

10.7. Yardımcı söz payları: izmetçi adlar, paycıklar, modal lafları, baalaycılar, duygucular.

 

111111111111

 

Üüretim birimiSpeţifika kompetenţiyalarıÜüretim biriminӓ girӓn temalarsaatlarKalendaristik zamanı
7 klas Literatura   (глагол 7 класс)
I.Gagauz halk yaratmaları (folklor)II.Yazılı literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kendibaşına okumaklar

Farklı komunikativ situaţıyalarda sözlü informaţiyayı kabul etmӓkBilgilӓr hem becermeklӓr

 • İnformaţıyanın öz fikirini identifikaţıyalamaa
 • Sözlü tekstlerdӓ dialog, annatma yazdırma elementlerini tanımak hem ayırmak
 • Konteksttӓ eni leksikanın maanasını annamak hem açıklamak
 • Aazdan sözdӓ leksika hem gramatika yannışlıklarını duymak

Yaşamak paalılıkları

Aktiv seslemeyi uygun yapmak, komunikativ prinţiplerini kullanmak, informaţıyanın kabul edilmesindӓ meraklandıını göstermӓk

Literatura tekstlerinin analiz gerçekleştirilmesindӓtematika, stilistika kolaylıklarını kullanmak

 • Okunmaş tekstin öz fikirini identifikaţıyalamak
 • Tekstlerdӓ eni lafları, deyimneri tanımak, açıklamak
 • Literatura tekstlerin temalarını, baş ideyalarını belli etmӓk, başka tekstlerin temalarınnan, baş ideyalarınnan yaraştırmak.
 • İki personajı yaraştırıp, harakteristika yapmak
 • Gramatik kategoriyalarının dooru kullanmasını duymak
 • Tekstlӓn iş: eni metodları,strategiyaları kullanmak
 • Kendibaşına okumayı ilerletmӓk, yaratmalarda etika hem kultura paalılıklarını identifikaţiyalamak

 

Masallar: “Dimitraş – Pıtıraş”,“Kül Pepeleşkası”,“Devlet kuşu”2.1. N. Tanasoglu Annatmalar: “Yuvanoglular”(fragment).2.2. D. Tanasoglu.Poema: “Andrey Galaţan”Şiirlär: “Çalȇr sazlar”, “Genç kasabam”, “Vatana”2.3. D.Kara Çoban.Annatma: “Yolda karı”Şiirlär: Tema – insanın eceli, yaşaması. “Kotlon başında düşünmäk”, “Nereyä kim gider?”, “Eh, kardaşım, ba kardaş!” “Gecä bulut”Annatma hem süjet için.2.4. N. Baboglu.

Annatma: “Eski adetlär batȇrlar”

Şiirlär: “Toprak”, “Sän ecelim”, “Beklemäk”, “Yol-yolcaaz”.

2.5. G. Gaydarcı

Masal: “Kara Kotoy”

Şiirlär: “Çatırık yolda”, “Tarafım diişer”

2.6. S. Kuroglu

Şiirlär: “Girgin çoban”, “Tatlı ses”, “Canali”, “Allahtan izin”.

2.7. K Vasilioglu.

Annatmalar : “Pavluşun dostu”, “Hoş geldiniz”

Şiirlär: “Sana benim türküm”, “Yollar”

Tema: natura – “Renkli güz”, “Kış gecesi”, “Severi herbir zamanı”

Masal: “Okunmuş su”

Artistik yaratmalatın kompoziţiyası.

2.8. M.Kösä.

Şiirlär: “Yaşa Bucaam – ana topraam!”, “Fikir duuması”, “İlkyaz”, “İki usta”, “Kalmayalım borçlu”, “Eh, türküm”.

2.9. S.Bulgar

Annatmalar: “Damga”, “Dolaşmak”, “Topal”

2.10. P. Çebotar.

Annatmalar: “Aydarlı Adestä”, “Kırma kokusu”

Şiirlär: “Ana lafı”, “Uzaklıkta”, “Güz”,

2.11. M Kuyumcu.

Annatmalar: “Gel anam evä”, “Uzun yolun tozu…”

Yaratma “Ana sıcaa”

2.12. T.Zanet

Şiirlär: “Gagauz milli marşı”, “İnsana lääzım”, “Olun yalpak”, “Aaçlık”, “Anama kiyat”, “Bucaam”, “Ana dilim”, *“Pınar”

2.13. T Marinoglu.

Şiirlär: “Sana mamu”, “Sancılar”, “Güz duyguları”, “Yaamur”

2.14 V.Filioglu

Şiirlär: “Üreemdän”, “Sevinerim”, “Cömertlik”, “Şen ol, Gagauzistan!”

2.15 O.Radova

Annatmalar: “Taazä piinir”, “Yalnız yıldız”

 • Baboglu “Çiftçi eceli”, “Trendä”, “Gagauzların eni yılı için”, “Adetlerimiz”
 • Tudorka Arnaut Şiirlär: “Yaamur”, “Kısmet”, “Ne vakıt?”
 • Eminesku. Şiirlär: “O yıldıza”, “Uykulu kuşçaazlar”
 • Sadoveanu Annatma: “Petrişor daayında”(fragment)
 • S.Puşkin Annatma: “Dubrovskiy”(fragment)
 • P.Çehov Annatma “Can acısı”(fragment)
 • İ Creangă. Masal: “Dädunun hem babunun kızı”
 • İ.Krılov Fabulalar: “Garga hem tilki”, “Canavar hem turna”
 • Yalancı. Şiirlär: “Kucaklȇȇrım”, “Zeetlär”, Annatma: “İki kardaş”
 • Tanıyıldız. “Mihlardıç aacı” (romanın bir payı)
11111111 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

Добавить комментарий