Kooruyalım hem hatırlayalım aylä paalılıklarını

Ana sevgisi bir büük yangındır

O koor olmaz, hiç tä tükenmäz.

Ana sevgi suyu-bitmäz derädir

Evlatlarına o hiç çok gelmäz.

Todur Angeli.