Kooruyalım hem hatırlayalım aylä paalılıklarını

Ana sevgisi bir büük yangındır

O koor olmaz, hiç tä tükenmäz.

Ana sevgi suyu-bitmäz derädir

Evlatlarına o hiç çok gelmäz.

Todur Angeli.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *