“GEÇMIŞ ZAMANA GEZI”: TODUR ANGELI ADINA HAYDAR GIMNAZIYASI KATILDI REGION UURUNDA MUZEY KONKURSUNA “GAGAUZIYA — HOŞLUUM”

Todur Angeli adına Haydar gimnaziyasi dekabrinin 11-dä ilerletti estafetayı da katıldı region uurunda Muzey konkursuna “Gagauziya hoşluum”. Meropriyatiye geçti muzey uroo, urok – gezi formasında. Uroo verdi gagauz dilindä hem literaturada üüredici, okulun başı Koçanjı Nadejda Panteleevna. Beşinci klastan üürenicilerdä oldu kolaylık Gagauz Halkın istoriya sayfalarınnan tanışmaa: Haydar küüyün peydalanması, Haydarda şkolanın açılması, Komrat kalkıntısı, gagauz alfavitin peydalanması, Gagauziyanın kurulması, Todur Angelinin kısa biografiyası. Üürenicilär büülü trendä “gezineräk”, geçtilär yıldan-yıla, asirdän-asirä, çizdireräk onemni dataları. Bu forma verdi kolaylık halizdän gerçeklemää muzey pedagogikanın neetlerini, ki kızıştırmaa üürenicilerdä meraklık hem havez tanışmaa evelki avadannıklarlan, muzey eksponatlarınnan. Yardımcı gibi katıldılar üürenicilär 7 hem 8 klastan, angıları ekskursovod olarak, gösterdilär gagauz dilin gözelliini, şıralıını, zenginniini, zebelliini. Urok geçti üz etapta: “biili tren”, şkola muzeyinä gezi, küü muzeyinä gezi. Muzeylerin temelindä oldular gimnaziyanın üürenicileri hem üüredicileri.Показать переводи ещё 24