AÇIK DERS KONKURSU ILERLER: KIRAN AYIN 9-DA YARIŞMAYA KATILDI TAA İKİ OKUL

Açık ders konkursu, angısı adalı Gagauziyanın 26 yıldönümünä, ilerler. Kıran ayın 9-da yarışmaya katıldı taa iki okul: Todur Angeli adına Haydar gimnaziyası hem Dionis Tanasoglunun adına Kiriet-Lunga gimnaziyası.
Todur Angeli adına Haydar gimnaziyasında geçti muzey uroo, angısı adalıydı Gagauziyanın 26 yıldönümüna. Muzey uroon teması «Evelki avadannıkların șindiki zamanda kullanması» gerçekten tamannandı: uşaklar tanıştılar Haydar küüyün anılmış zanaatınnan — kilimciliklan, hepsi çalışmaklarlan bu uurda, evelden kalma sofra avadannıklarlan hem hayvancılık zanaatınnan. Uroon örüyüşü düzülüydü gagauz, romın, nemțe dillerindä. Başarıldı urok uşakların yaradıcılık sonuçlarınnan hem gözal, duygulu, şıralı, adamaklarlan, dualarlan Ana tarafına- Gagauziyaya!

Hep bu gündä Kiriet gimnaziyasında geçti açık muzey urok — gezi. Uroon temasıydı «Gagauzia — Ana tarafım». Üüredici Kokoş Galina hem 4-cü klastan üürenicilar yaptılar bir gezi gagauz istoriyasına da açikladılar, ani kıran ayın 23 bizim ana tarafımız kutlayacek 26 yılı, nicä kuruldu Avtonomiyamız, Gagauz Yeri. Uşaklar adadılar küçük Vatanımıza serbestlik, namazluk, çok yıllar yaşasın Gagauziyamız.
Kıran ayın 11-dä açık ders konkursuna, angısını kurdu Gagauz Yeri Genel üüretmäk müdürlüü, katılacek Suleyman Demirel adına Komrat gimnaziyası da.