Muzey uroo. Region konkursunda pay almak/ 09.12.2020

Gimnaziyada dekabrinin dokuzunda geçti muzey uroo, angısı adalıydı Gagauziyanın 26 yıldönümünä. Uroon teması ‘Evelki avadannıkların şindiki zamanda kullanması” gerçektän tamannandı, üürenicilär tanıştılar evelki zanaatlarlan, sofra tertiplerinnän. Meraklı hem faydalı geçti urok, uşakların sözleşmesi kuruluydu 3 dildä: gagauzça, romunca, nemţeycä!
Uroo hazırladılar hem geçirdilär üüredicilär Stoyanova Elena Danilovna, Kocanjı Nadejda Panteleevna,Kapsamun Alla Mihaylovna.
Urok geçti 2 klasta üürenän uşaklarlan, katıldılar üürenicilär 6 hem 9 klastan
Urokta pay aldılar musaafirlär /jüri Genel Üüretim Müdürlüündän: A.M. Rusu, M.S. Jekova