Yortuda pay almak.

28.04.2022 gimnaziyanın öndercileri pay aldılar bir gözal yortuda, Kirietta.
D.Tanasoglunun 100*cu yıldönümüna hem anmak taftanın koymasına adanmış.
Gagauz dilin gözal ses ötmesi bütün yortu sırası sevindirdi hem duygulandırdı. Helal!
Dua ederiz ii başarılar üürenicilera hem üüredicilera, ki çalışmakları üüsek sonuçlara gelsinnar!