2019-2020 yılın sonuçları

Büün yașamamız bizim baalı informațion tehnologiyalarlan, teklif ederim katılmaa eniliklerä, ama unutmamaa  hem kaybetmemää insannıımızı,

olalım açık göz, kușku, esaplı biri-birimizä, yardımcı hem destek koyalım zorluklarda. Bu yılımız geçti șen, gözäl, faydalı. Sonuçları ii, rezultatlı. Türlü proektlerdä gimnaziyamız, üürenicilerimiz pay aldılar.  Hazırlandı hem geçirildi açık meropriyatiyalar rayon hem region uurunda, her zaman açık üreklän hem dolu kucaklan karșıladık musaafirleri, gösterdik ii, üüsek uurda profesional görgüleri. Şükür deerim üüredicilerä, angıları oldular aktiv herbir eniliktä. Hodullanêrım, ani seftä bizim çalıșmamız üüsek nota kabuletti region uurunda, kazandık üüsek erleri hem nominaţıyaları:

Читать дальше