Sözleşmak saadı «LÄÄZIM TUTALÌM AKLIMIZDA…..» data: 19.10.2020

Todur Angeli adına Haydar gimnaziyasında 19.10.2020 geçti yortu, angısı oldu adanmış aaçlık kurbannarına. «LÄÄZIM TUTALÌM AKLIMIZDA…..» — bu öz fikir çizdirildi herbir haberdä, resimdä, posterda. Üürenicilär tanıştılar gagauzların istoriya sayfalarınnan, sesledilär ihtärların intervyularını, yaptılar çırakları aaçlıın sebepleri hem sonuçları için…. BILELIM, ANALIM, TUTALIM AKLIMIZDA, ETIŞTIRELIM GELÄN EVLAT BOYLARIMIZA…..🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏Sözleşmäk saadına katıldılar  gimnaziya klaslarından üürenicilär, musaafirlär hem üüredicilär. Sõzleşmäk geçti meraklı hem faydalı.  Başarıldı sõz anmak taşın/aaçlık kurbannarına memorialın yanında. 🙏🙏🙏Allaa koruycu olsun.

Неделя памяти, посвященная жертвам голода гагаузского народа в 1946-1947 годах