Anmak taşları


Memorial düzüldü 2015 yılda, adanmış aaçlıın 70 yıl dönümünä. Iniţiator oldu küü araştırıcısı F. S. Kuru hem küü yaşayannarı. F. S. Kuru buldu informaţiya 1076 Haydarlı icin, angıları can verdilär, kurban oldular 1946-1947 aaçlık yıllarında. Onnarın adları yazdırılı memorial taşlarında.
Построен в 2015 году к 70-летней годовщине голодомора, благодаря инициативе местного краеведа Ф.С. Куру и жителей села.

Ф.С. Куру найдены сведения о 1076 жителях села Гайдар. Их имена выбиты на мемориальных плитах.

 


1. Ilk dünnä cenginä katılan pay alannara adanmış anmak taşı.
Anmak taşı/Monument koyuldu 2018 yılda 100-cü yıldönümünä karşı, cengin başarlamasınaadanmış.
Anmak taşın düzülmesinä initiator oldu F. S. Kuru, angısı büük kuvet koydu kaybelän cannarın adlarını bulmaa deyni, sıralamaa onnarı anmak taşın yazılarında. Burada yazdırılı haydarlılar, angıları pay aldılar hem can verdilär Ilk dünnä cenginda 1914-1918 yıllarda.
Bizim dolaylarda bu cengin sayfaları çok yıllar unudulmuştu. Aaraştırıcıların hatırınnan unutmaktan dirildilär binnän ad – cengin kahramannarı- gagauyların hem bulgarların arasında, angıları yaşayardılar Bucak/Basarabiya kırlarında. Bu çalışmanın öz davası – aaraştırmaa, diriltmää, hem korutmaa, hem tutmaa aklında cengin olazlarını hem pay alannarını.
Монумент был возведен в 2018 году, к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Инициатором строительства памятника стал общественный деятель, краевед села Гайдар Федор Савельевич Куру, который проделал огромную работу по возрождению забытых имен односельчан –участников Первой мировой войны, которые высечены на памятнике.

Для нашего региона эта война была долгие годы забытой. Благодаря местным исследователям, были возвращены из небытия тысячи имен героев ПМВ — гагаузов и болгар Бессарабии. Основная цель — исследование, возрождение и сохранение памяти о героях, участниках и событиях ПМВ.

В мероприятии по открытию памятника, помимо жителей села Гайдар, присутствовал и советник посла Российской Федерации в Молдове.

Спонсоры- примэрия и жители села, потомки участников ПМВ.