Katılmak hem üüsek uurda ödül kabuletmak

Gimnaziyanın üürenicileri katıldılar region uurunda şiir konkursuna

«ANA DİLİM — TATLI BAL»